POSLEDNÁ OVEČKA

 • Dve percentá

  750 rokov od prvej písomnej zmienky

 • Dakujeme SPP

  Ďakujeme za podporu  projektu SPOMÍNAJME / POZNÁVAJME / Pamätajme Nadácii SPP, ktorý sme realizovali v rámci grantového programu Dedičstvo regiónov 2011.

 • Prezenacia knihy

  Prezentácia knihy NA CHVALU BOSKU

 • Divadielko

  Bábkové divadielko oživilo zabudnutú rozprávku...

   

sa

OK

Vianočné návštevy

Opäť raz prišiel ten čas, kedy majú ľudia k sebe akosi bližšie. Čas, kedy veriaci kresťania očakávajú Spasiteľa a tí ostatní slávia sviatky zimy, stretnutia s blízkymi. Tento čas, pre nás v združení, okrem osobných očakávaní adventu, je pre nás obdobím, v ktorom myslíme na ostatných. Už po piatykrát sme sa rozhodli pre predvianočné návštevy osamelo žijúcich Lastovčanov, Lastovčaniek. S prozaického dôvodu. Aby sme aj im dokázali, že sú dôležitou súčasťou nášho spoločného života. Že nám záleží na každom, že chceme, aby sa nik v tento výnimočný čas necítil sám. Vyrazili sme 23. decembra 2012 v podvečer cestou za naším cieľom. V tomto roku sa nám podarilo obísť v tento deň až

desiatich ľudí, prehodiť s nimi zopár slov, zaspomínať, potešiť sa. V Štedrý deň som v návštevách pokračoval osamote, aby sme dodržali vianočné tradície. Okrem drobných sladkostí sme tento rok osamelo žijúcim podarovali praktickú vec v podobe nášho nástenného kalendára, ktorý každého potešil. Verím osobne, ale aj za svojich menších pomocníkov, že sa nám podarilo zopár ľuďom  spríjemniť aj tohtoročné Vianoce. Aj v tomto roku sa chceme za drobné sladké perníčky poďakovať pani Anke Dudrákovej zo Spišského Štvrtka, ktorá nás aj touto formou podporuje v našej práci. Ďakujeme  všetkým, ktorí nám dopomohli „vykúzliť“ krajšie Vianoce.

Ján Šimko

Na chvalu Bosku

V nedeľu 9. septembra 2012 predstavilo občianske združenie POSLEDNÁ OVEČKA, v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou Lastovce, miestnej komunite publikáciu pod názvom NA CHVALU BOSKU. Útla kniha pojednáva o histórii miestnych prícestných krížov, ktoré tvoria kolorit dedinského prostredia a tým dodávajú duchovný rozmer každodennému životu. Cieľom projektu bolo zmapovanie osemnástich drobných sakrálnych objektov, zistiť príčiny ich výstavby skrze príbehy, ktoré sa k nim viažu. Taktiež priblížiť ich estetickú a duchovnú hodnotu súčasníkom a zanechať odkaz budúcim generáciám. Samozrejmou súčasťou publikácie je obrazová príloha.  Prezentácia sa uskutočnila po svätej liturgii, ktorá začala o 10:30 v Gréckokatolíckom chráme Nanebovstúpenia Pána v Lastovciach. Následne sa v areáli chrámu, pri kríži, z ktorého nápisu bol prepožičaný názov publikácie, uskutočnilo predstavenie knihy obyvateľom obce - autorom i podpredsedom občianskeho združenia JUDr. Andrejom Radomským. Prezentácia sa symbolicky uskutočnila v nedeľu pred sviatkom Povýšenia sv. Kríža. Publikácia vyšla vďaka podpore Nadácie SPP v rámci grantového programu Dedičstvo regiónov 2011. Členovia združenia ďakujú všetkým za prijatie pozvania a duchovnému gréckokatolíckej farnosti v Lastovciach o. Marcelovi Gecejovi za pomoc i podporu.


FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA

           

       

       

       

 

 PUBLIKÁCIA V ONLINE VERZII

Lastovsko-slovensko-anglický slovník

V rámci projektu SPOMÍNAJME/POZNÁVAJME/PAMÄTAJME sme zrealizovali vydanie PRVÉHO Lastovského slovníka. A  nie tak obyčajného. Porozumejú nám ľudia skoro z celého sveta. Pri zbere slov miestneho dialektu nám, v rámci súťaže, pomohlo 23 tunajších detí, ktoré spolu nazbierali 4.215 slov (prirodzene aj často sa opakujúcich). Slovník obsahuje viac než tisíc výrazov, ktoré sú preložené do slovenčiny (Ján Šimko) a anglického jazyka (Mathew Wolf).

Toto pre nás unikátne dielko podporila v rámci programu Dedičstvo regiónov 2011 Nadácia SPP, vďaka ktorej si daný slovník môžete prečítať aj v tejto elektronickej forme. Príjemné listovanie, priatelia...

Otvor knihu

Na chvalu Bosku

V nedeľu 9. septembra 2012 sa po svätej liturgii, v Gréckokatolíckom chráme Nanebovstúpenia Pána v Lastovciach, uskutočnila prezentácia publikácie Jána Šimka pod názvom NA CHVALU BOSKU. Publikácia je venovaná miestnym prícestným krížom a ich histórii. Pojednáva o 18-tich malých sakrálnych objektoch na kúsku, z kopca sa zvážajúcej zeme - Lastovciach. Publikácia vyšla vďaka podpore Nadácie SPP v rámci grantového programu Dedičstvo regiónov 2011.

 Čítať ďalej...

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour